[دست های نجات] وبلاگ رسمی دانیال وهابلی

نوشته هایی که نوشته شدند.

[دست های نجات] وبلاگ رسمی دانیال وهابلی

نوشته هایی که نوشته شدند.

هرکس تفکراتی دارد، برخی در ذهنشان و برخی بر روی کاغذ. من نه کاغذ دارم نه ذهنی! من این وبلاگ را دارم.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
دانیال! هنوز انقلابی نکردم، هنوز تحولی ایجاد نکردم و هنوز قدم بزرگی بر نداشتم ولی هه ی این جمله ها را "هنوز" در بر گرفته، کلمه ای که ممکن است هر لحظه از جمله هایم خارج شود.